LGR „RYBAK”   

W roku 2014 skorzystaliśmy z dotacji na zakup nowego wyposażenia kuchni do prowadzonego lokalu gastronomicznego na Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu.Zapraszamy do skorzystania z Naszych usług.

Wartość inwestycji to 142.902,13 PLN, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Ryby wyniosło 69.703,3

LGR „RYBAK”    

    Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu.”. Inwestycja została zakwalifikowana w konkursie nr 3/2012 organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ” Rybak ” p.n. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa osi priorytetowej 4, Programu Operacyjnego ” Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″ dla sektora społeczno – gospodarczego.Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów LGR „RYBAK”. Wartość operacji wyniosła 106.956,24 z czego 73.912,84 zł stanowiło dofinansowanie.